دستگاه و تمرد

بهار ۱۳۹۰

نشریه‌ی هنر فردا، شماره‌ی ۴+۲۸

باربد گلشیری

درباره‭ ‬‮«‬بيا‭ ‬نوازشم‭ ‬كن‮»‬


‮«‬‭… ‬وچطور‭ ‬قاعدتا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬مي‌رسيم‭ ‬كه‭ ‬هنر‭ ‬مي‌تواند‭ ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬بخواهد،‭ ‬يا‭ ‬لازم‭ ‬باشد،‭ ‬دروغ‭ ‬بگويد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬چيزي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬مي‌بخشاييم‭ ‬چون‭ ‬كه‭ ‬هنر‭ ‬است‭. ‬آدم‌هايي‭ ‬كه‭ ‬اين‌جا‭ ‬تخته‌بند‭ ‬شده‌اند‭ ‬واقعي‌اند‭ ‬و‭ ‬دانستن‭ ‬اين‭ ‬لرزه‌اي‭ ‬بر‭ ‬وجود‭ ‬آدم‭ ‬می‌اندازد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نقاشي‭ ‬يا‭ ‬داستان‭ ‬برنمي‌آيد؛‭ ‬اما‭ ‬حقيقت‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬به‭ ‬كلي‭ ‬هيچ‌كاره‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ 

‭ ‬بليك‭ ‬ماريسن‭*‬

مي‌توانم‭ ‬مقاله‌اي‭ ‬بنويسم‭ ‬صرفا‭ ‬درباره‭ ‬دوراني‭ ‬كه‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬بيا‭ ‬نوازشم‭ ‬كن‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬كرد،‭ ‬زماني‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬من،‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬هنر‭ ‬معاصر‭ ‬ايران‭ ‬وهن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حراج‌هاي‭ ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سرسفره‭ ‬تحريم‭ ‬ايران‭ ‬نشسته‌اند‭ ‬تا‭ ‬منتها‭ ‬درجه‭ ‬احساس‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬خيلي‌ها‭ ‬خواسته‭ ‬يا‭ ‬ناخواسته‭ ‬آثارشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬سرمايه‭ ‬صرف‭ ‬شدن‭ ‬فرو‭ ‬مي‌كاستند،‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬اين‌جا،‭ ‬عمده‭ ‬گفت‌وگوهاي‭ ‬هنر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬شكستن‭ ‬ركورد‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬حراج‌ها‭ ‬يا‭ ‬خرجي‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬براي‭ ‬تبليغ‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مجله‭ ‬مي‌كرد‭ ‬يا‭ ‬مي‌كند‭. ‬بيا‭ ‬نوازشم‭ ‬كن‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬سيلي‌اي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رنگ‌پريده‭ ‬اهالي‭ ‬هنر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هفته‌ها‭ ‬جاي‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬غالب‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬اما‭ ‬نوشتن‭ ‬چنين‭ ‬مقاله‌اي‭ ‬كار‭ ‬معبد‭ ‬را‭ ‬كوچك‭ ‬مي‌كند،‭ ‬البته‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬كوچك‭ ‬حراج‌ها‭.‬

همواره‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬عقيده‭ ‬بوده‌ام‭ ‬كه‭ ‬تطهير‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬يا‭ ‬گالري‭- ‬چه‭ ‬با‭ ‬كوفتن‭ ‬چيزي‭ ‬بر‭ ‬سر،‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬كشيدن‭ ‬چيزي‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬يا‭ ‬بر‭ ‬فتق،‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬دوختن‭ ‬ميكي‭ ‬موس‭ ‬يا‭ ‬موناليزا‭ ‬به‭ ‬كف‭ ‬پا‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬تيغ‭ ‬كشيدن‭ ‬بر‭ ‬تن‭- ‬همواره‭ ‬سويي‭ ‬خودنمايانه‭ ‬دارد؛‭ ‬نمايش‭ ‬تنزيه‭ ‬خود‭ ‬نوعي‭ ‬تن‌نماييست؛‭ ‬امان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬جنسي‭ ‬اگزيبيسيونيزم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬اگزبيشن‭. ‬اما‭ ‬بيا‭ ‬نوازشم‭ ‬كن‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬نخست‭ ‬بيا‭ ‬نوازشم‭ ‬كن‭ ‬كريس‭ ‬بردن‭* ‬بود‭. ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬نبود؛‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لفاف‭ ‬نام‭ ‬بردن‭ ‬پنهان‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬هم‭ ‬چهره‌اش‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬قوطي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬فضاي‭ ‬معمول‭ ‬گالري‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سيرك‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬بسياري،‭ ‬پشت‭ ‬فضاي‭ ‬بازي‭ ‬و‭ ‬شادي‭ ‬و‭ ‬خنده‭! ‬چيزي‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬اين‭ ‬كريس‭ ‬بردن‭ ‬جوان‭ ‬نبود‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬وارسي‌اش‭ ‬بكشاند‭. ‬يافتن‭ ‬مرد‭ ‬ويترويوسي‭* ‬در‭ ‬طرز‭ ‬ايستادن‭ ‬او،‭ ‬باز‭ ‬كردن‭ ‬بازوانش‭ ‬و‭ ‬محصور‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬دايره‭ ‬هدف‭ ‬تيراندازي‭ ‬نيز‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‌‭ ‬سوي‭ ‬انسان‭ ‬كلي‭ ‬اومانيزمي‭ ‬مردسالارانه‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬مقابله‌اي‭ ‬ساده‌انديشانه‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬تلقي‭ ‬مي‌كشاند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬انگار‭ ‬راهي‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬نمي‌برد‭. ‬اين‭ ‬بار‭ ‬نمي‌توانم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مخاطبي‭ ‬مثل‭ ‬مخاطبان‭ ‬ديگر‭ ‬بنويسم؛‭ ‬نقش‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اجرا‭  ‬شبيه‭ ‬نقش‭ ‬مسئول‭ ‬نور‭ ‬نمايش‭ ‬بود،‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬بازيگر‭ ‬آگاه‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬تماشاگر‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬نمايش‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬دستگاه‭ ‬بازي‭ ‬و‭ ‬ناآگاه‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬خودش،‭ ‬خودي‭ ‬كه‭ ‬گويي‭ ‬بيرون‭ ‬دستگاه‭ ‬ايستاده‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اجرا‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬شنيدم‭ ‬كه‭ ‬گويا‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬كساني‭ ‬كه‭  ‬به‭ ‬هنرمند‭ ‬شليك‭ ‬مي‌كردند‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬تحقير‭ ‬نگاه‭ ‬مي‌كردم‭. ‬من‭ ‬فراموش‭ ‬كرده‭ ‬بودم‭ ‬كه‭ ‬‌آن‌چه‭ ‬مي‌ديديم‭ ‬و‭ ‬آن‌چه‭ ‬مي‌كرديم‭ ‬هنر‭ ‬است،‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬مي‌بايست‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هنر‭ ‬بدانم‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هنر‭ ‬ببخشايم‭. ‬هنر‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيزي‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬مانند‭ ‬علم،‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬ايدئولوژي‭ ‬دستگاهيست‭ ‬با‭ ‬قوانين‭ ‬مشروع‌اش‭. ‬مي‌خواهم‭ ‬نسبتمان‭ ‬با‭ ‬آن‌‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فرمان‌برداري‭ ‬توضيح‭ ‬دهم‭. ‬پرسش‭ ‬ساده‭ ‬است‭: ‬چرا‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬اهالي‭ ‬گالري‌رو‭ ‬چهل‌و‌هفت‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬امير‭ ‬معبد‭ ‬تيراندازي‭ ‬كردند،‭ ‬بيست‌و‌دو‭ ‬ساچمه‭ ‬به‭ ‬قوطي‭ ‬محافظ‭ ‬سرش‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬يازده‭ ‬ساچمه‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬بي‌حفاظش؟‭ ‬پاسخ‭ ‬من‭ ‬فرمانبرداري‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬مشروع‭ ‬گالري‭ ‬است‭. ‬مي‌خواهم‭ ‬همين‭ ‬را‭ ‬تبيين‭ ‬كنم‭.‬

در‭ ‬آلمان‭ ‬نازي،‭ ‬ميان‭ ‬سال‌هاي1933‭ ‬تا‭ ‬1945،‭ ‬ميليون‌ها‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬طريقي‭ ‬نظام‌مند‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‌ها‭ ‬كشته‭ ‬شدند‭. ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬بخواهيم‭ ‬به‭ ‬خودمان‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬بقبولانيم‭ ‬كه‭ ‬هيتلر‭ ‬هيولايي‭ ‬بيمار‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬باور‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬‮«‬كارمندان‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬كارگزاران‮»‬‭ ‬خوش‭ ‬خدمت‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬چنين‭ ‬بوده‌اند‭. ‬فاصله‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬چنين‭ ‬كارگزاراني‭ ‬بسيار‭ ‬اندك‭ ‬است‭. ‬آزمايش‭ ‬معروف‭ ‬ميلگرم5‭ ‬‭(‬1963،1974‭) ‬در‭ ‬جستجوي‭ ‬همين‭ ‬بود‭.‬6‭ ‬سازِكار‭ ‬فرمان‌برداري‭ ‬و‭ ‬پيروي‭ ‬چيزيست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬آزمايش‭ ‬مي‌آموزيم‭. ‬سرباز‭ ‬زدن،‭ ‬نافرماني‭ ‬يا‭ ‬تمرد‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬طريق‭ ‬تبيين‭ ‬كنيم‭.‬

اغلب‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آزمايش‭ ‬ميلگرم‭ ‬شركت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬اين‌كه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬خشونت‭ ‬مي‌زنند‭ ‬به‭ ‬واقع‭ ‬آزار‭ ‬مي‌ديدند،‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬كارشان‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دادند‭. ‬مسأله‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرد‭ ‬مسئوليت‭ ‬خشونت‭ ‬را‭ ‬پيش‌تر‭ ‬به‭ ‬بازي‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬آزمايش‭ ‬علمي‭ ‬وا‭ ‬گذارده‭ ‬است‭. ‬آن‌جا‭ ‬ديگر‭ ‬خشونت‭ ‬خشونت‭ ‬نيست‭. ‬در‭ ‬بازي‭ ‬علم،‭ ‬خشونت‌‭ ‬نامش‭ ‬را‭ ‬مي‌بازد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هدفي‭ ‬والا‭ ‬خدمت‭ ‬كند‭: ‬علم‭ ‬يا‭ ‬علّو‭ ‬درجات‭ ‬بشريت‭! ‬كسي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬اين‭ ‬نظام‭ ‬در‭ ‬مي‌آيد‭ ‬چندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬نمي‌داند‭.‬

آدلف‭ ‬آيشمن7‭ ‬نيز‭ ‬چنين‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬وظيفه‌اش‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬مي‌داده‭. ‬آيشمن‭ ‬نه‭ ‬هيولا‭ ‬بود،‭ ‬نه‭ ‬بيمار‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬شرور؛‭ ‬او‭ ‬مأمور‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬معذور‭. ‬هانا‭ ‬آرنت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬او‭ ‬حضور‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬كتاب‭ ‬آيشمن‭ ‬در‭ ‬اورشليم،‭ ‬گزارشي‭ ‬درباره‭ ‬ابتذال‭ ‬شر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬نوشت،‭ ‬مي‌گويد‭ ‬كه‭ ‬آيشمن‭ ‬باور‭ ‬داشته‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬پيرو‭ ‬فلسفه‭ ‬اخلاق‭ ‬كانت‭ ‬بوده‌است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مشخص‭ ‬تلاشش‭ ‬اين‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬اصل‭ ‬تبعيت‭ ‬از‭ ‬امر‭ ‬مطلق8‭ ‬كانت‭ ‬عمل‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬حتي‭ ‬تعريفي‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬كانت‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نقد‭ ‬عقل‭ ‬عملي‭ ‬را‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬مقصودش‭ ‬از‭ ‬تبعيت‭ ‬از‭ ‬امر‭ ‬مطلق‭ ‬اين‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬اصل‭ ‬اراده‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اعمالش‭ ‬بايد‭ ‬طوري‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬قوانين‭ ‬كلي‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭.‬9‭ ‬بحث‭ ‬كانت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستوري‭ ‬عمل‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬بتوانيم‭ ‬اراده‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬دستور‭ ‬به‭ ‬قانوني‭ ‬كلي‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬آن‌گونه‭ ‬عمل‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬گويي‭ ‬دستور‭ ‬عمل‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬بنابر‭ ‬اراده‌مان‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬كلي‭ ‬طبيعت‭ ‬مبدل‭ ‬شود‭. ‬آيشمن‭ ‬بحث‭ ‬كانت‭ ‬را‭ ‬غلط‭ ‬فهميده‭ ‬بود‭. ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬اجراي‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬نهايي‭ ‬به‭ ‬دوشش‭ ‬گذاشته‭ ‬شد،‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬اصل‭ ‬كانتي‭ ‬ديگر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬كردار‭ ‬خود‭ ‬نديد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬‮«‬دوره‭ ‬جناياتي‭ ‬كه‭ ‬حكومت‭ ‬قانوني‭ ‬كرده‭ ‬بود،‮»‬‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تغيير‭ ‬هيچ‭ ‬چيز‭ ‬نبوده‌‭ ‬است‭. ‬آيشمن‭ ‬بحث‭ ‬امر‭ ‬مطلق‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬معيار‭ ‬اخلاقي‭ ‬را‭ ‬صورت‌بندي‭ ‬ديگري‭ ‬كرده‭ ‬بود‭: ‬طوري‭ ‬عمل‭ ‬كن‭ ‬كه‭ ‬دستور‭ ‬اعمالت‭ ‬همان‭ ‬دستور‭ ‬عمل‭ ‬قانون‌گزار‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬قانون‭ ‬سرزمينت‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬طوري‭ ‬عمل‭ ‬كن‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬پيشوا‭ ‬فهميد،‭ ‬تأييد‭ ‬كند‭.‬

لطفا ایمیل خود را وارد کنید