کارها

  • همه
  • اجرا
  • چیدمان
  • دیجیتال مدیا
  • عکاسی
  • مجسمه
۱۳۹۹
آفریده، ۱۳۹۸، مجسمه، برنز، آهن ضایعاتی، ابعاد: ۱۶۵ × ۹۵ سانتی متر
۱۳۹۸
۱۳۹۷
۱۳۹۷
هفتمین بینال مجسمه، ۱۳۹۶، اجرا، داربست
۱۳۹۶
۱۳۹۵
The Proceedings
۱۳۹۱-ادامه دارد
۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۱
۱۳۹۱
۱۳۹۱
۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۸۹
۱۳۸۹
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۵
۱۳۸۵
۱۳۸۵
۱۳۸۵
پرچم، ۱۳۸۵، دیجیتال مدیا، ابعاد: ۱۲۰ × ۶۸
۱۳۸۵
۱۳۸۴
۱۳۸۴
۱۳۸۴
Listen to the Reed, 2004, Installation, Iron sheet, copper rods, length:30 m
۱۳۸۳
۱۳۸۳
۱۳۸۳
Angels, 2003, Installation, Rusted iron sheet, iron bar, Hight: 120-150 cm
۱۳۸۲
Untitled, Installation, 2003, Rusted iron sheet
۱۳۸۲
A Performance with Fire, 2003
۱۳۸۲
Mushrooms, 2002, 12,000 plaster mushrooms in the Sculpture Garden, Tehran Museum of Contemporary Art
۱۳۸۱
Untitled, 2003, Iron sheet, 38x74x16 cm-01
۱۳۸۱
Untitled, 2002, Installation, plaster, iron bar, set in a black room 330x550x350 cm
۱۳۸۱

لطفا ایمیل خود را وارد کنید