اجرا با آتش

۱۳۸۲

اجرا

پلور، جشنواره هنر محیطی

عکاس

امیر معبد

در این تجربه ، آتش با نور ، رنگ و دمای خود در شکل‌گیری الگویی که هنرمند از پیش تعیین کرده، شرکت می‌کند و حاصل کار نوعی چیدمان میرا و بسیار کوتاه مدت است که با وجود طراحی اولیه، کیفیات آن را دقيقا نمی‌توان پیش بینی کرد. به همین دلیل، دوستانی که برای اجرای این چیدمان کمک کردند، خود به بخشی از آن تبدیل شدند.

اجرا با آتش٬ ۱۳۸۲
اجرا با آتش
اجرا با آتش٬ ۱۳۸۲
اجرا با آتش
اجرا با آتش٬ ۱۳۸۲
اجرا با آتش

لطفا ایمیل خود را وارد کنید