بر ماست که در ماست

۱۳۹۶

اجرا

گالری ایرانشهر

ویدئو

علی شیرخدائی

عکاس‌ها

مهرداد متجلی
امیرخشایار قاسمی

تولید ویدئو

سهند مشاور
مهدی قنبرزاده
احمد موسوی‌زاده
آزاده ابهری

با تشکر از

امیر بهمن امیریان
زروان روحبخشان

این دود سیه فام که از بام وطن خاست
از ماست که بر ماست.   «ملک‌الشعرای بهار»

بر ماست که در ماست، ۱۳۹۶، اجرا
بر ماست که در ماست
بر ماست که در ماست، ۱۳۹۶، اجرا
بر ماست که در ماست
بر ماست که در ماست، ۱۳۹۶، اجرا
بر ماست که در ماست
بر ماست که در ماست، ۱۳۹۶، اجرا
بر ماست که در ماست
بر ماست که در ماست، ۱۳۹۶، اجرا
بر ماست که در ماست
بر ماست که در ماست، ۱۳۹۶، اجرا
بر ماست که در ماست

لطفا ایمیل خود را وارد کنید