بدون عنوان

۱۳۸۲

چیدمان

گالری لاله، تهران

عکاس

امیر معبد

این چیدمان تاثیر گرفته از ساختمان‌های بلند و فضاهای معماری شهر تهران بود و از تکثیر مجسمه‌هایی که پیش‌تر ساخته شده بود شکل گرفت. معبد در بسیاری مواقع پس از یافتن ساختار خاصی در پیکره‌هایش ، آن را تکثیر کرده و تکرار آن‌ها در محیط، روابط بین آن‌ها و تداعی‌هایی که می‌توانند برانگیزند را می‌آزماید.

بدون عنوان، ۱۳۸۲، چیدمان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، چیدمان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، چیدمان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی

لطفا ایمیل خود را وارد کنید