بدون عنوان

۱۳۸۲

چیدمان

گالری لاله، تهران

عکاس

امیر معبد

این چیدمان تاثیر گرفته از ساختمان های بلند و فضاهای معماری شهر تهران بود و از تکثیر مجسمه هایی که پیشتر ساخته شده بود شکل گرفت. معبد در بسیاری مواقع پس از یافتن ساختار خاصی در پیکره هایش ، آن را تکثیر کرده و تکرار آنها در محیط، روابط بین آنها و تداعی هایی که می توانند برانگیزند را می آزماید.

بدون عنوان، ۱۳۸۲، چیدمان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، چیدمان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ۱۳۸۲، چیدمان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی
بدون عنوان، ورق آهن زنگ زده، مفتول آهنی

لطفا ایمیل خود را وارد کنید