بیا نوازشم کن

۱۳۸۹

اجرا

گالری طراحان آزاد

ویدئو

علی شیرخدائی

عکاس

زروان روحبخشان

دوربین

کامران توکلی

با تشکر از

رزیتا شرفجهان
محسن نبی‌زاده
پیام برومند
مرتضی آقا‌حسینی
توحید خلیل‌آذر
هلیا دارابی
و باربد گلشیری

مستند کوتاهی در خصوص این اثر

بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!

لطفا ایمیل خود را وارد کنید