بیا نوازشم کن

۱۳۸۹

اجرا

گالری رودا استن، گوتنبرگ، سوئد

عکاس و فیلمبردار

علی شیرخدائی

بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!
بیا نوازشم کن!، ۱۳۸۹، اجرا
بیا نوازشم کن!

لطفا ایمیل خود را وارد کنید