در ستایش ابزار

۱۳۹۹

مجسمه

گالری محسن

عکاس و فیلمبردار

امیرخشایار قاسمی
مهیار جاویدی

دستیاران

خشایار صفائی
افرا میرفارسی
فاطمه یثربی
معصومه سلیمیان
فاطمه مقتدا

مدير اجرایی

جلال شهابی

اجرا

دلیار حیدری
شقایق شهابی
آرش بهرامی
مرتضی عزیز محمدی
خشایار صفائی
امیر درفکی
علی‌اکبر درفکی
علی‌اکبر نظری
شاهین صیقلی
علی‌یار نبویه
مهسا جلیلی
نیروان ایمانی
شاهین گیلانی
یوبرت گورگیز سنگر
سیاوش سلیمی
رامین جمشیدی

با تشکر از

محمود روانبخش
محمد ملکی
امیر مقتدا
نرگس مستانه
زروان روح‌بخشان

ابزارها همواره ضرورتی حیاتی بوده‌اند که هم‌پیمان با یار دوپای‌شان، آن‌جا که عاجز از به دست آوردن می‌شدند، به یاری‌اش می‌رفتند. «در ستایش ابزار» عنوان نمایش جدید امیر معبد است که با ستایش ابزار شروع می‌شود. او در این میدان با نظر به یک استعاره‌ی هستی‌شناختی از مفهوم ابزار، هرچه را که به وسیله‌ی آن کاری انجام شود فراخوانده و ابزار نامیده است: از داس کشاورز، موشک دوربرد تا تلفن‌های همیشه‌همراه. این تجهیزات که همچون موجوداتی ارگانیک هم‌پا با انسان دوپا رشد کرده‌ و گسترش یافته‌، آشوب هویت را شعله‌ور کرده‌ است.

در گستره‌ی فکری معبد جایی همیشگی برای انسان به مفهوم زیست‌شناختی‌اش وجود دارد. بدنْ جغرافیایی برای تماس با جهان می‌شود و ابزارها دست‌ساخته‌هایی برای تسریع رفع نیازها و خواسته‌های او. «در ستایش ابزار» موقعیتی از یک چیدمان با پنج قطعه‌ است که هر قطعه در ریختش نقبی به گذشته‌ی انسان می‌زند.

امیر معبد فضاسازی اهل اجرا و چیدمان است و عموما به سرریسمان مسائل و نقطه‌آغاز آفرینش می‌پردازد. از مجسمه‌های برنزی «آفرینش» و چیدمان «آفریده» که نمایش همزمان کمال و نقصان بود تا اجراهای پرسش‌برانگیز و انتقادی«کژیدن»، «از ماست که درماست» و «ویروس». «در ستایش ابزار» در نکوهش غریزه‌ای است که در میدان‌ افزارهای مدرن ناپدید شده است.

در ستایش ابزار
در ستایش ابزار
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۱۷۴×۴۰×۵۵ سانتی متر
برنز٫ بتن٫ ۱۷۴×۴۰×۵۵ سانتی متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی متر
برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی متر
در ستایش ابزار
در ستایش ابزار
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۴۵×۷۰×۲۱۵ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۴۵×۷۰×۲۱۵ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۴۵×۷۰×۲۱۵ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۴۵×۷۰×۲۱۵ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۱۲۰×۱۲۰×۲۰۳ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۱۲۰×۱۲۰×۲۰۳ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۱۲۰×۱۲۰×۲۰۳ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۱۲۰×۱۲۰×۲۰۳ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۱۲۰×۱۲۰×۲۰۳ سانتی‌متر
برنز٫ بتن٫ ۱۲۰×۱۲۰×۲۰۳ سانتی‌متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی متر
برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی متر
در ستایش ابزار٫ برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی متر
برنز٫ بتن٫ ۵۵×۴۰×۱۷۴ سانتی متر

لطفا ایمیل خود را وارد کنید