پرچم

۱۳۸۵

دیجیتال مدیا

دهلی نو

عکاس

امیرعلی قاسمی

پرچم، ۱۳۸۵، دیجیتال مدیا، ابعاد: ۱۲۰ × ۶۸
پرچم، ابعاد : ۱۲۰ × ۶۸
پرچم، ۱۳۸۵، دیجیتال مدیا، ابعاد: ۱۲۰ × ۶۸
پرچم، ابعاد: ۱۲۰ × ۶۸

لطفا ایمیل خود را وارد کنید