۵۰ ٪ حراج

۱۳۹۰

اجرا

گالری طراحان آزاد

ویدئو

علی شیرخدائی

عکاس

زروان روحبخشان

با تشکر از

رزیتا شرفجهان
محسن نبی‌زاده

هر سه­شان پشت پنجره نشستند، به دریا نگاه می­کردند یکی­شان از دریا گفت. دومی گوش می­داد/ سومی نه می­گفت، نه می­شنید؛ غرق دریا بود؛ غوطه می­خورد پشت شیشه­های پنجره؛ حرکاتش کند بود/ در آن آبی رقیق کمرنگ می­شد دید کشتی غرق شده­ای را می­کاوید برای دیده­بان رنگ را به صدا درآورد؛ حباب­های ظریف بالا آمدند و با صدای ملایمی ترکیدند ناگهان یکی­شان پرسید «غرق شد؟»؛ دیگری گفت، «غرق شد.» سومی، درمانده از ته دریا نگاهشان کرد، همانطور که به آدم­های غرق­شده نگاه می­کنند.

سومی- یانیس ریتسوس

۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، ۱۳۹۰، اجرا، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن
۵۰٪ حراج، فایبر گلاس، الکتروفورمیک، آبکاری طلا، ساتن

لطفا ایمیل خود را وارد کنید